MYANMAR-TAYLAND MÜLTECİ KAMPLARINDA SAĞLIK

MÜLTECİ KAMPLARINDA SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

· 27 dk okuma süresi >

YAZARLAR

1Ayşenur Karaca*

1Muhammed Arif Doğan

1Fulya İrem Taşan

1Nil İrem Alakuş

2Ebru Geçit

  1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

*İletişim: krc.aysenur@hotmail.com

İçindekiler

GÖÇ VE KAMP TARİHİ

Eski adıyla Burma olan Myanmar’dan Tayland’a ilk göçler 1984 tarihinde gerçekleşmiştir. Mültecilerin büyük çoğunluğunu, Burma ordusu tarafından yapılan zulümlerden ve silahlı çatışmalardan kaçan Karen ve Karenni halkı oluşturmaktadır. Burma hükümetinin soykırım politikası, toplulukların yaygın olarak tahrip edilmesi ve geleneksel kültürlerin azalması ile sonuçlanmıştır. Özellikle Karen ve Karenni halklarını barındıran eyaletlerde binlerce ev, dini bina, okul, eşya zarar görmüş; pek çok köy yerle bir edilmiştir. Birçok köylü evleri yandığı için başka seçenekleri kalmayınca köylerini terk etmiş; bazıları da kendilerini korumak için defalarca ormana kaçmak zorunda kalmıştır. Pek çok alanda köylülerin köylerine gelmelerine izin verilmemiş, yiyecekleri çalınmış, kadınlara tecavüz edilmiş, insanlara işkence yapılmıştır. 

Tayland Kraliyet Hükümeti tarafından Tayland-Myanmar sınırına yerleştirilen mültecilerin, 1995 yılına kadar köy tipi yerleşim yerlerinde yaşamalarına ve yiyecek, giyecek, barınak malzemesi gibi ihtiyaçlarını almak için kampların dışına çıkmalarına izin verilmiştir. Mülteciler tarafından oluşturulan Demokratik Karen Budist Ordusunun saldırılarından sonra 1995’te kamp hayatı önemli ölçüde değişmiş; mültecilerin hareket alanlarında daha fazla kısıtlamalara maruz kalmalarına sebep olmuş ve mültecileri dış yardımlara daha fazla bağımlı hale getirmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan seyahat etme özgürlüğü ve çalışma özgürlüğüne sahip olmasına rağmen, Tayland’da bulunan mülteciler bu haklara sahip olamadıkları için bu durumu kabullenmeye mecbur bırakılmıştır. Mültecilerin sık sık hükümet tarafından konulan kuralları çiğniyor olmaları, gözaltına alınmalarına ve ara sıra sınır dışı edilmelerinde sebep olmuş; hatta bazı mülteciler kamp çitleri dışında ölü bulunmuştur. Tayland hükümeti, 2015 yılına kadar kampları kapatmak istediklerini söylemiş ve geri dönme konusunda kendilerini güvende hissetmeyen mülteci nüfusunun endişelere yol açtığını gizlememiştir. Tüm bunlar, mülteci kamplarının Tayland makamları tarafından “geçici barınak” olarak düşünüldüğünü ve kamp alanı haricinde mültecilerin herhangi bir ihtiyacının karşılanmak istenmediğini göstermektedir.

Myanmar-Tayland Sınır Kamplarında Sosyal Yaşam

Burma’da 30 yılı aşkın bir süredir var olan iç çatışmalarından kaçan mültecilerin sığındığı Tayland batı sınırında 9 kamp alanı oluşturulmuştur. Bunlar; Mae La, Umpiem, Mae Ra Ma, Nu Po, Mae La Oon, Ban Mai Nai Soi, Tham Hin, Ban Don Yang, Ban Mae Surin’dir. Bunlardan en büyüğü Mae La kampıdır; en küçük kamp ise Ban Mae Surin’dir. Uzun süreden beri Tayland topraklarında bulunan mülteciler kendileri için duvarları bambudan veya ahşaptan, çatıları ise sazdan yapılmış yapraklardan oluşan evler yapmışlardır. Yer kısıtlamaları ve kamplarda sağlanan sınırlı konut nedeniyle, birçok hane birden fazla aileden oluşmakta ve kamplarda yaşayan mültecilerin birçoğu için kişisel alan ve mahremiyet sağlanamamaktadır. Genç evli çiftler genellikle ebeveynleri ile yaşamaya devam etmek zorunda kalmıştır. Kampların bazı bölgelerinde, evler hemen yan yana inşa edilmiştir ve insanlar iç içe yaşamaktadır. Kampların bazıları dağlarda ve toprak yolların sonunda bulunurken, Mae La ve Umpiem gibi bazı kamplar da en yakın kasabaya arabayla 1 ila 1,5 saat mesafede bulunmaktadır. Çoğu kamp, hastanelerden uzakta olup, iletişimi sağlayacak telefon sinyaline dahi sahip değildir. Yaygın olarak bambu ve ahşaptan yapılmış evler yağmur mevsimlerinde meydana gelen sel baskınlarına karşı dayanıksız olduğu gibi yangın açısından da yüksek risk taşımaktadır. Evlerin kalabalık aileleri barındırması sebebiyle can kayıpları da fazla olmaktadır. Örneğin; Şubat 2012’de Umpiem kampındaki büyük bir yangın 1000 kadar evi yıkmış, Nisan 2013’te ise Mae Hong Son eyaletindeki Ban Mae Surin mülteci kampını tahrip eden bir yangında 36 mülteci ölmüştür.

Mülteci kampları, yaşamak için doğal yerler olmasa da kamplarda doğmuş binlerce kişinin bildiği tek yaşam tarzı, dış yardımlara bağımlı oldukları kamp hayatıdır. Birçok genç mülteci için bu kamplar, doğdukları ve büyüdükleri yerlerdir; gördükleri tek gerçek, kamp alanında bulunan çitlerdir. Yaşlı insanlar kamplarda o kadar uzun süre yaşam sürdürmüşler ki geride bıraktıkları vatanlarını hatırlamakta bile zorlanmaktadır.

Kamp nüfusunun neredeyse yarısı 18 yaşının altındadır. Kampta doğan çocukların çoğunun doğum belgesi yoktur. Doğum belgesi olmadan pasaport olamayacağı için mültecilerin farklı bir ülkede yaşama imkanları yoktur. Tayland Kraliyet Hükümeti, vatansızlığı 2024 yılına kadar sona erdirme sözü vermiştir. Bu hedefe doğru atılan bir adım, mülteci ebeveynlerden doğan bebeklerin doğum belgesi almasını sağlayan 2010 Sivil Kayıt Yasasıdır. Bu bebeklere vatandaşlık hakkı sağlanmazken, artık doğumları kayıt altındadır ve korunma hakları verilmiştir.  BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği) 4.300 bebeğin 2017 yılında kayıt olduğunu ve doğum belgesi aldığını tahmin etmektedir.

Yeni Tayland Hükümeti Mayıs 2014’te iktidara geldikten sonra, mültecilerin kamplardaki yaşamı ve kamplar arası geçişi zorlaştırılmıştır. Bu sebeple bir kısmı Bangkok’ta veya Tayland’ın başka yerlerinde fabrikada iş bulmak için ayrılırken, diğerleri uyuşturucu ve alkole yönelmiş, hatta gelecek adına hayalleri olmadığından intihar etmişlerdir. Hareket özgürlüğünün yanı sıra kendini ifade etmenin çok kısıtlı olduğu bir yerde yaşamış olan birçok genç mülteci, yüksek öğrenime devam etmek için bile bulundukları kampı terk etmekten korkmaktadır.

Kamplar düzenli olarak seçilmiş bölüm liderleri, kamp liderleri ve komiteler ile yüksek düzeyde organize edilmiştir. Karen ve Karenni Mülteci Komitesi, kamplarda yaşayan mültecilerin genel temsilcileridir. Bu komiteler, tüm kamp faaliyetlerini kamp komiteleri aracılığıyla koordine etmekte ve denetlemektedir. Uluslararası ve yerel organizasyonlar tarafından sağlanan desteği koordine etmekte ve BMMYK, Tayland makamları ve güvenlik personeli ile irtibat kurmaktadır. Her kamp tek bir lider tarafından yönetilmekte ve yüzlerce insan kamp komitelerinde görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulan malzemelerin depolanmasını ve dağıtımını, kampların fiziksel çevresini ve altyapısını korumayı sağlamakla beraber sağlık kliniklerini, okul sistemini ve adalet yönetimini denetlemektedir. 

Uluslararası Temel Haklar ve Göç Politikaları

Tayland da diğer bölge ülkeleri Hindistan, Myanmar ve Bangladeş gibi 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamayan devletler arasındadır. Tayland, mülteciler hakkında herhangi bir yasaya ya da komiteye sahip olmamakla beraber, mülteci statüsü vermemekte ve BMMYK’nın verdiği statüyü de tanımamaktadır. Myanmar’dan gelen mültecilerin Tayland-Myanmar sınırında belirlenen 9 şehir kampında kalmasına izin verilerek mültecilerin barınma ihtiyaçları karşılanmış olup; buna karşın eğitim, sağlık, beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçların hiçbiri karşılanmamış, bu görevi uluslararası organizasyonlar üstlenmiştir. Ayrıca Tayland’da mültecilerin yer değiştirme ve çalışma hakları da bulunmamaktadır. Çalışmak isteyen mülteciler yasadışı yollarla kamptan ayrılıp bir işe girmiş ve bu durum da geri iade, alıkonma gibi riskleri beraberinde getirmiştir. Örneğin, 2015’te Tayland’daki 109 Uygurlu mülteci bu sebeple Çin’e geri teslim edilmiştir. 1951 Cenevre Sözleşmesine göre geldikleri ülkede yaşam tehlikesi olan sığınmacı ve mülteciler geri gönderilemez. Bu olay sonrasında insan hakları organizasyonları tarafından açıklanan 7 maddelik Tayland hükümetine tavsiye önergesinde geri iadelerin önlenmesi ve temel insan haklarının uluslararası standartlara çıkarılması gibi maddeler yer almış; hükümete 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni kabul etme çağrısı yapılmıştır. Tayland hükümeti 10 Ocak 2017’de tarama politikalarını geliştirmek ve kayıtsız göçmen ve mültecilerin yönetimi için “Kayıtsız Göçmen ve Mülteci Yönetimi Komitesi” kurulmasına yönelik bir yasa tasarısı oluşturmuştur. FR (Fortify Rights), APRRN (Asia Pacific Refugee Rights Network) ve CRSP (The Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Person) gibi toplamda 13 örgütün desteği ile çıkarılan bu yasa tasarısı, Tayland’ın göçmenlere yasal dayanak vermesi konusunda önem arz etmektedir.

Göçmen Sağlık Profili ve Sağlık Sorunları

Myanmar-Burma Sağlık Profili

Burma nüfusunun yaklaşık %70’i kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Sağlık sistemi harcamalarının ve gelişmiş sağlık hizmetlerinin çoğu büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşmaktadır. Sağlık Bakanlığına göre ülke çapında kırsal sağlık merkezlerinin sayısı 1988’den bu yana sadece 1.337’den 1.684’e yükselmiştir.

Burma mali bütçesinin düşük bir yüzdesini halk sağlığı hizmetlerine harcamaktadır. Kişi başına yapılan sağlık harcaması açısından dünyada en düşük ikinci ülkedir. 2013’te yayınlanan raporda ülkenin sağlık alanındaki gelişimi üzerine yapılan tahminlerde 2015-2016 mali yılı için toplam sağlık harcamaları, 2014-2015 dönemine göre 48 milyar kyat artışla (%6,8) 757 milyar kyata çıkacaktır; ancak bu durum sağlık hizmetlerine tahsis edilen ulusal bütçenin payında %3,3 ila %3,7’lik bir azalmayı temsil etmektedir. Buna karşılık, savunma harcamaları (2.750 milyar kyat) ulusal bütçenin %11,8’ini oluşturmaktadır. 

Doğu Burma’nın bebek ölüm hızı, her 1000 doğum için 91 ölümdür ve Burma’nın geri kalanı için bu sayı daha yüksek değerlerdedir. Komşu Tayland’da ise bu ‰18 gibi bir orana karşılık gelmektedir. Çocuk nüfusun %20’si 5. yaşını dolduramadan hayatını kaybetmektedir. On iki kadından biri doğum sırasında yaşamını yitirmektedir. 

HIV / AIDS, tüberküloz ve sıtma en önemli 3 enfeksiyon hastalığıdır. Sıtma enfeksiyonu oranı sürekli %12’nin üzerindedir. Temiz suya ve tuvalet gibi temel sağlık tesislerine erişimin düşük olmasının yanı sıra yerel temizlik ve hijyen anlayışı da düşük kalmaktadır. Bu durum doğal olarak bu hastalıklara ek olarak kolera gibi diyare yapacak başka bulaşıcı hastalıkların görülmesine de yol açmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri sayesinde çok sayıda can kaybı önlenebilmektedir.

2013 Birleşmiş Milletler’ in Myanmar Sağlık Verileri:

Doğum oranı, ham (1000 kişi başına): 17  

Ölüm oranı, ham (1000 kişi başına): 9 

Doğumda yaşam beklentisi (yıl): Erkek:63, Kadın: 67 

Toplam doğurganlık oranı: 1.9 

Bebek ölüm hızı (1.000 canlı doğumda): 40 

5 yaş altı ölüm oranı (1.000 canlı doğumda): 51 

Anne ölüm oranı (100.000 canlı doğumda): 200  

İyileştirilmiş sağlık tesislerine erişim (% toplam nüfus): 77 

HIV / AIDS kaynaklı ölümler (yılda 100.000 kişi başına): 21.6 

Sıtma kaynaklı ölümler (yılda 100.000 kişi başına): 5.4 

Sağlık harcamaları kişi başı: 14 USD Toplam (GSYIH’nin% ‘si): 1.8 

Tayland Sağlık Profili

Sağlık ve ilgili sosyal yardım hizmetleri toplam 1984 bütçesinin yüzde 10,3’ünü almıştır. Bu miktarın yaklaşık yüzde 50’si halk sağlığı faaliyetlerine; kalanı sosyal güvenlik ve refah, konut ve toplum hizmetlerine ayrılmıştır. Her ne kadar batı tarzı tıbbi tedavi yaklaşımı ile hastaneler, bölgesel sağlık merkezleri ve diğer klinikler ülke geneline yayılmaya çalışılsa da sağlık hizmeti orantısız olarak Bangkok bölgesinde yoğunlaşmıştır.1981 yılında toplamda 359 hastane varken 739 kişi başına 1 yatak ve 6.951 kişi başına 1 hekim düşmektedir.  Aynı yıl verisine göre ülkede 1.142 diş hekimi ve 50.000 hemşire ve ebe çalışmaktadır. 

Her iki cinsiyet için 1960 yılında yaşam beklentisi51 yılken, 1986’da erkekler için ortalama yaşam süresi 61, kadınlar için 65 yıldır. 1984’te 4 yaşın altındaki çocuklarda ölümler, her 1000 kişi için 4 iken, aynı yıldaki bebek ölüm hızı her 1000 kişi için 47,7’dir. 1920 ve 1984 arasında nüfusun bir bütün olarak ham ölüm oranı her 1000 için 31,3’ten 7.7’ye kadar, oldukça tutarlı bir şekilde azalmıştır. Düşüşün çoğu, bir zamanlar hastalık ve ölümün en büyük sebebi olan sıtmaya karşı başarılı mücadelenin bir yansımasıdır. 

Uluslararası bir tüketim ekonomisinin gelişimi, özellikle şehir sakinleri için yeni zorluklar ve Batı hastalıklarını da beraberinde getirmiştir. Bu durum yüzyıllardır Tay kültürünün bir parçası olan fuhuş ve uyuşturucu kullanımı zemininde yeni sağlık sorunlarına kapı aralamıştır. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ve yeni zührevi hastalıkların yayılmasıyla Tayland, kadın vatandaşlarının refahı ve turizm üzerindeki etkileri konusunda endişe duymuştur. 1980’li yıllarda HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) ortaya çıkışı Tayland’ı kötü etkilemiştir. Hükümet AIDS yayılımını kontrol altına almak için ulusal kampanyalar kapsamında; eşcinselleri, uyuşturucu bağımlılarını, bağışlanan kan ürünlerini tarama programına almış, kamusal bilgilendirme kampanyalarına sponsor olmuş ve Mahidol Üniversitesi tarafından ucuz AIDS test kitinin geliştirilmesini finanse etmiştir. 

Sağlık sorunları çerçevesinde sıtma riski yıl boyunca özellikle ormanlık ve tepelik kırsal bölgelerde, ülke sınırlarına yakın bölgelerde, güneydeki birçok vilayet dahil olmak üzere mevcuttur. Bangkok, Chiangmai City, Pattaya gibi şehirlerde, kentsel bölgelerde, Samui Adası ve turistlerin konakladığı Phuket Adasında risk yoktur. Fakat diğer bazı bölgelerde ve adalarda sıtma tehlikesi hala mevcuttur. Kamboçya ve Myanmar sınırları yakınlarındaki alanlarda meflokin ve kinine dirençli P. Falcifarum; Myanmar sınırına yakın bölgede Artemisinin’e ve klorokine dirençli P. Vivax; insanda P. knowlesi infeksiyonu rapor edilmiştir. Diğer yandan yüksek hava kirliliği yüzünden solunum ve akciğer hastalıkları son derece yaygındır. Çeşme suyu içime müsait değildir. En yaygın ölüm sebebi olarak tümör, kardiyovasküler hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, kas-iskelet sistemi bozukluğu gibi hastalıklar rapor edilmiştir.

Uluslararası ve Yerel Organizasyonlar

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (The United Nations Refugee Agency)

Özellikle kadın ve kız çocuklarına olmak üzere mültecilere hijyen kitleri dağıtarak, hastalıkları ve hastalıkların kamplarda yayılmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. Kadın mültecilerin kendilerini fiziksel ve psikolojik şiddete karşı korumaları için güçlendiren “Kadına Karşı Şiddeti Durdur” programını desteklemektedir. Mülteci kadınlara, özellikle de bekar annelere, ailelerinin gıda ve güvenlik ihtiyaçlarını sağlamaları için, mesleki ve tarımsal eğitim vermektedir. Engellilerin fiziksel güç kazanmalarına ve kendileri için uygun temel hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak için fiziksel rehabilitasyon ve çevre iyileştirme programlarını desteklemektedir.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (International Committee of the Red Cross)

40 yıldır Tayland’da bulunmaktadır. Myanmar sınırı boyunca tıbbi çalışanlara cerrahi eğitimler düzenlemektedir. Ailelere gelir getirici faaliyetler için teknik ve mali yardım sağlamaktadır. İç savaş döneminde Myanmar’dan silahla yaralanarak getirilen hastaların Tayland hastanelerindeki tıbbi tedavi maliyetlerini ödemiştir. 2016 yılında ilk kez Myanmar’da Karen gönüllülerine ilk yardım eğitimi vermiştir. 

Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration – IOM)

1999’dan beri IOM, halk sağlığı ve göç sorunlarına cevap vermede Halk Sağlığı Bakanlığı (MOPH) ile güçlü bir ortaklık geliştirmiştir. IOM özellikle sıtma eliminasyonu ve tüberküloz tespiti alanında aktiftir. Mültecilerin sağlık değerlendirmelerini; tıbbi muayene, göğüs röntgeni ve flebotomi yapmaktadır. Tayland’da çeşitli bulaşıcı hastalıkları saptamak için numunelerin incelendiği kendi laboratuvarlarını işletmektedir. IOM ayrıca, mültecilerin halk sağlığı riski oluşturmaması için mültecilere aşı ve tıbbi tedavi sağlamaktadır.

Mae Tao Kliniği (Mae Tao Clinic – MTC)

1989’da Dr. Cynthia Maung ve küçük bir öğrenci grubu tarafından kurulmuştur. MTC, kapsamlı bir toplum sağlığı merkezi ve bölgesel sağlık eğitimi için bir merkez haline gelmiştir. Klinik 100.000’den fazla hastanın yıllık yükünü omuzlamaktadır ve günlük 300-420 hastayı tedavi etmektedir. Uzak bölgelere temel sağlık hizmetleri sunmakta; sağlık eğitimleri vermekte ve her gün 2.000’in üzerinde çocuğu, aileleri, hastayı ve personelini beslenme ihtiyacını gidermektedir. 

Klinik, hem akut hem de kronik tıbbi problemlerle başa çıkmaktadır. Kan bağışı programı için kan bankası kurmuştur. 2008 yılında Enfeksiyon Önleme Ünitesi’ni kurmuştur. Eczane hizmetiyle hastaların temel ilaçlarını sağlamaktadır. Laboratuvar çalışmalarıyla hastaları daha iyi teşhis etmeye ve tedavi etmeye olanak sağlamaktadır. Yatan hasta bölümü, poliklinik bölümleri mevcuttur. Üreme sağlığı bölümünde her gün yaklaşık 6 bebek doğmaktadır. Ayrıca aile planlaması, yeni doğan bakımı ve kürtaj sonrası bakım, anneden çocuğa HIV bulaşının önlenmesine yönelik üreme sağlığı hizmetleri sunmaktadır. 25 yataktan ve 1 ameliyathaneden oluşan cerrahi departmana sahiptir. Günlük olarak yaklaşık 20-25 çocuğa bakan çocuk servisi vardır. Göz ve diş polikliniği bulunmaktadır. Ayrıca fizyoterapi, protez ve akupunktur hizmeti vermektedir.

Kawthoolei Sağlık ve Refah Departmanı (Kawthoolei Department of Health and Welfare – KDHW)

1998’de ilk mobil sağlık kliniğini, Karen eyaletinde yaşayan tüm insanların birincil sağlık bakımını sağlamak amacıyla kurmuştur. KDHW’nin çalışmalarının merkezinde, her biri 3.500–5.000 kişilik bir nüfusa hizmet eden ortalama 10 yerel personele sahip 37 Mobil Sağlık Kliniği bulunmaktadır. Mobil Sağlık Klinikleri, hastalıklarla mücadelede ikinci savunma hattını sağlamaktadır. Birinci savunma hattı, insanlara günlük alışkanlıklar yoluyla hastalıktan nasıl kaçınılacağını öğretmektir. Mobil Sağlık Kliniklerinde sıtma kontrolü, aşılama, tüberküloz kontrolü, acil tedaviler, mayın riski eğitimi, beslenme programları yapılmaktadır.

Burma Tıp Derneği (Burma Medical Association)

1991 yılında bir grup sağlık uzmanı tarafından bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak Tayland merkezli kurulmuştur. Burma’nın etnik alanlarında kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, sağlık politikalarının geliştirilmesinde ve kapasite geliştirmede öncüdür.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention – CDC)

CDC, 1980 yılında Tayland’da bir ofis kurmuştur. CDC Tayland uyuşturucuya, dirençli sıtmaya, HIV’e ve ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara hitap etmek için Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı (MOPH) ve diğer ortak kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. HIV / AIDS önemli bir halk sağlığı sorunudur ve CDC’nin HIV programı, Tayland’da HIV önleme ve kontrolünü güçlendirmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve trafik yaralanmaları dahil olmak üzere bir dizi kritik bulaşıcı olmayan hastalık konusunda teknik uzmanlık sunmaktadır. Grip Programı ile dolaşımdaki virüslerin izlenmesi, salgınların tespit edilmesi, sürveyansın genişletilmesi, aşı kapsamının ve dağıtım sistemlerinin arttırılması için en iyi uygulamaları ve en modern yaklaşımları geliştirmekte ve paylaşmaktadır.

CDC’nin Tayland’daki Küresel Göç ve Karantina Bölümü (DGMQ); göçmenler, mülteciler, uluslararası gezginler ve uluslararası sınırları aşan diğer mobil nüfuslar arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmayı amaçlamaktadır. Personel, ABD’ye bağlı göçmenlerin ve mültecilerin tıbbi taramalarının içeriğini ve kalitesini denetlemekte; mültecilerin ve göçmenlerin sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca uluslararası hastalıklarda ve seyahat tıbbında hastalık tespitinde Thai MOPH’a teknik yardım ve uzmanlık sağlamaktadır.

Tzu Chi (Buddhist Tzu Chi Foundation)

Tzu Chi, Tayland’da mülteciler için bir tıbbi yardım programıdır. Aşılama hizmetleri, psikolojik destek (depresyon danışmanlığı gibi) ve takip hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca mülteciler için klinik, her ayın dördüncü pazar günü aylık ücretsiz tıbbi bakım sağlamaktadır. Mültecilerin tedavi için şehre geldiklerinde yakalanma korkusunu azaltmak için polis merkezi ile o gün için anlaşmışlardır. Tzu Chi temel sağlık hizmeti, hayati ölçümler, kan testleri, enjeksiyonlar, iç hastalıkları tedavisi, diş tedavisi ve sağlık eğitimi vermektedir.

Sırt Çantalı Sağlık Çalışanı Timi (The Back Pack Health Worker Team)

1998 yılında Karenni, Mon ve Karen sağlık çalışanları tarafından Burma’nın doğu sınırında yaşayan, onlarca yıl süren iç savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş kişilere sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Birincil sağlık hizmetlerinin sunumu ve halk sağlığının teşviki yoluyla yerinden edilmiş kişilerin sağlığını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Temel tıbbi bakım, toplum sağlığı eğitimi, hastalığı önleme, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri sunmaktadır. Hasta köylülerin evlerini ziyaret eder, hastalıkları teşhis eder ve sırt çantalarında taşıdıkları ilaçlarla hastaları tedavi etmeye çalışır.

Tayland’da Yerinden Edilmiş Kişilere Hizmet Koordinasyon Komitesi (CCSDPT)

CCSDPT (Committee for Co-Ordination of Services to Displaced Persons in Thailand), Tayland- Myanmar sınırı boyunca dokuz mülteci kampında çalışan 13 STK için oluşturulmuş koordinasyon komitesidir. 1975 yılında düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunmak ve çalışmalarını görüşmek üzere bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile Kraliyet Tayland Hükümeti arasındaki iletişimi sağlamak amaçlanmaktadır. Komiteye dahil olan kurumlar: ACTED Agency for Technical Cooperation and Development, ADRA Adventist Development and Relief Agency, COERR COERR Foundation, DARE DARE Network, HI Humanity & Inclusion (Handicap International), IRC International Rescue Committee, JRS Jesuit Refugee Service (Asia Pacific), MI Malteser International, RTP Right To Play, SCI Save The Children, SVA Shanti Volunteer Association, TBC The Border Consortium, WEAVE Women’s Education for Advancement and Empowerment.

Sınır Konsorsiyumu (The Border Consortium – TBC)

TBC’nin Tayland programı; mülteci topluluklarının kampları yönetmede, topluma odaklı kalkınma girişimlerine öncülük etmede ve gönüllü geri dönüş, yeniden yerleştirilme, yeniden entegrasyon faaliyetlerini planlamada yer almalarını sağlamaktadır. TBC, kamp sakinlerinin insani ihtiyaçlarını ve azalan finansman bağlamında yeterli gıda, barınma ve korunma haklarını desteklemektedir. Projeleri arasında su temini sistemlerinin ve sağlık tesislerinin altyapısının inşası yer almaktadır. Ayrıca, geçim kaynaklarının desteklenmesine de yardımcı olmaktadır.

Teknik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (Agency for Technical Cooperation and Development – ACTED)

ACTED, 2013’ten beri Tayland’da öğrenme ve mesleki eğitim faaliyetlerine odaklanmaktadır. Kamp dışında mültecilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak mesleki eğitim fırsatları sunmaktadır. Mültecilerin uzun süren yer değiştirmelerinin yol açtığı yardıma bağımlılık kalıplarını kırmalarına ve giderek daha bağımsız hale gelmelerine imkân verecek gerekli becerileri geliştirmeleri için mültecileri desteklemektedir.

Adventist Kalkınma ve Yardım Ajansı (Adventist Development and Relief Agency – ADRA)

ADRA Tayland, 1980’lerin başında kurulmuştur. Myanmar’dan gelen mültecilere sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak için 10 yılı aşkındır programlar düzenlemektedir. Tayland-Myanmar sınırı boyunca mülteci eğitimi, göçmen savunuculuğu, çocukları koruma, sağlık, afetle mücadele gibi konularda çalışmaktadır. HIV/AIDS, bağımlılıkla mücadele ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili birçok çalışma yürütmektedir. 

Acil Yardım ve Mülteciler Katolik Ofisi (Catholic Office for Emergency Relief and Refugees – COERR)

COERR, Katolik Piskoposlar Tayland Konferansı (CBCT) tarafından 20 Aralık 1978’de, doğal afetten etkilenenlere yardım sağlamak, mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım etmek amacıyla kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuştur. COERR, Tayland-Myanmar sınırındaki 9 mülteci kampının tamamını hizmet kapsamına alan tek Taylandlı sivil toplum örgütüdür. Geçim kaynaklarını iyileştirmek için uygun ve sürdürülebilir organik tarım uygulamaları hakkında farkındalığı, bilgiyi ve deneyimi arttırmak; geri dönüş veya yeniden yerleştirme sonrasında mültecilerin kendi kendine yeterliliğini arttırmak; çocukların eğitimini desteklemek; atık yönetimi, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm uygulamaları dahil, çevre koruma konusundaki farkındalığı ve toplum temelli becerileri arttırmak gibi alanlarda çalışmaktadır.

Uyuşturucu ve Alkol Kurtarma ve Eğitim Ağı (Drug & Alcohol Recovery & Education Network – DARE)

Toplumsal Bağımlılık Kurtarma ve Eğitim (Community Addiction Recovery and Education – CARE) organizasyonu olarak da bilinen DARE, 2000 yılından beri Tayland-Myanmar sınırındaki göç ettirilmiş insanların topluluklarındaki madde bağımlılığını ve ilişkili toplumsal sorunları azaltmak için kültürel açıdan uygun tedavi ve önleme programları sunan toplum temelli bir halk örgütüdür. Tayland-Myanmar sınırındaki mülteci ve göçmen nüfusu içindeki madde bağımlılığını kapsamlı bir şekilde ele alan tek kurum olmaya devam etmektedir. DARE, öncelikle alkol, esrar, afyon ve tütün bağımlısı olan insanlara hizmet etmektedir.

İnsanlık ve Kapsayıcılık (Humanity & Inclusion – Handicap International – HI)

HI, 1984’ten bu yana Myanmar sınırı boyunca mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyette bulunmaktadır. Sınırındaki beş mülteci kampında, protez cihazları (özellikle alt ekstremite protezleri), koltuk değneği gibi yardımcı cihazları ve özel oturma aletleri üretmek ve onarmak için atölye çalışmaları kurmuştur. Bu hizmet; mayın kurbanları, beyin felci olan çocuklar ve felç geçirmiş yetişkinler için fizik tedavi ile tamamlanmaktadır. Kuruluş ayrıca gelişimsel gecikmeleri olan çocuklar için özel bir hizmet sunmaktadır.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (Internatıonal Rescue Commıttee – IRC)

IRC, 1992’den bu yana Tayland’daki yerinden olmuş Myanmar halkına programlar ve hizmetler sunmaktadır. Özellikle hamile kadınlarda, bebeklerde ve çocuklarda sıtmanın önlenmesine ve tedavisine odaklanan sürekli tıbbi bakım sağlamaktadır. Dokuz mülteci kampında, göçmen okullarında ve Mae Tao Kliniğinde göz taraması ve göz ameliyatı imkânı sağlamaktadır. Toplum ve üreme sağlığı konusunda halkı bilgilendirmektedir. Rehabilitasyon merkezleri ile psikososyal destek sağlamaktadır. Acil tıbbi tedavi ve malzemeleriyle acil durumlara cevap vermeye devam etmektedir.

Uluslararası Malteser Organizasyonu (Malteser International – MI)

MI, 1979’dan beri Tayland’da çalışmaktadır ve özellikle temel sağlık hizmetlerini iyileştirmeye kendini adamıştır. Myanmar sınırındaki mültecilerin sağlık, su ve sıhhi temizliklerine bakar. Hastalık nedeniyle oluşan ölümlerde azalma, bulaşıcı hastalıkların engellenmesi, salgın hastalık riskini en aza indirmek, yerel sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmek, sağlık alanında nüfusun kendi kendine yardım etme yeteneğinin güçlendirilmesi hedefleri arasındadır. Sağlık istasyonları ve laboratuvarlarının inşaatı ve işletimi yoluyla temel tıbbi bakım, ciddi hasta mültecilerin Tayland hastanelerine devredilmesi ve tedavi masraflarının karşılanması, ilaçlar ve tıbbi teknik cihazlar ile sağlık istasyonlarının ekipmanları, psikososyal bakım, üreme sağlığı, küçük cerrahi işlemler, HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalık kontrolü, okullarda diş sağlığı bakımı ve eğitimi, gebelerin doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı ve yüksek riskli gebeliği olan kadınların Tayland hastanelerine nakledilmesi, çocuk aşıları, yetersiz beslenmiş çocuklar için yiyeceklerin sağlanması, su ve sıhhi tesislerin yapımı ve bakımı, sıtma kontrolü ve yerel sağlık çalışanlarının eğitimi (doktorlar, hemşireler, ebeler) gibi çalışmaları hala devam etmektedir.

Cizvit Mülteci Servisi (The Jesuit Refugee Service)

JRS, 1980 yılından beri Tayland’daki İsa Tarikatı’na mensup Hristiyan mültecilerle eğitim, psiko-sosyal hizmetler, geçim kaynakları, adli yardım, acil yardım, sağlık hizmetleri gibi alanlarda çalışmaktadır.

Genel Kamp İstatistikleri  

UNHCR’nin 2011 raporunda kamplarda toplamda 169,047 kişi yaşamakta olduğu bildirilmiş ve Kasım 2018 itibariyle de 97.439 mülteci bulunduğu rapor edilmiştir. Tham Hin dışındaki tüm kamplardaki insan sayısı geçen 7 yılda gözle görülebilecek seviyede azalmıştır. Kampların genel etnik yapısı Karen, Burman, Mon, Shan, Karenni’den oluşur. Bunun yanında Çin, Kachin, Rakhine, Rohingya, Naga, Leu, Bariba, Tamil vb. etnik gruplara da rastlanılmaktadır. Genel etnik yapı oransal olarak %83,37 Karen, %9,93 Karenni, %3,42 Burman, %0,68 Mon, %0,29 Shan, %3,42 diğer milletlerden oluşmaktadır. Genel dini yapısı da şöyledir: %49,30 Hristiyan, %36,33 Budist, %8,20 Müslüman, %5,26 Animist, %0,91 diğer. Hristiyanların en yoğun olduğu (%97) kamp Ban Mae Surin, sayılarının en fazla olduğu kamp Mae La’dır. Budistlerin en yoğun olduğu (%50) ve sayılarının en çok olduğu (17,598) kamp Mae La’dır. Müslümanların en yoğun olduğu (%21) kamp Umpiem, sayılarının en fazla olduğu kamp Mae La’dır. Animistlerin en yoğun olduğu (%50) ve sayılarının en çok olduğu kamp Ban Mai Nai Soi’dir. Karenlerin en yoğun olduğu (%99) kamp Mae Ra Ma Luang, sayılarının en fazla olduğu kamp Mae La’dır. Karennilerin en yoğun olduğu (%94) ve sayılarının en fazla olduğu kamp Ban Mai Soi Noi’dir. Burmanların en yoğun olduğu (%9) kamp Nupo, sayılarının en fazla olduğu kamp Mae La’dır. Monların en yoğun olduğu (%3) kamp Ban Don Yang, sayılarının en fazla olduğu kamp Mae La’dır. Shanların en yoğun olduğu (%3) ve sayılarının en fazla olduğu kamp Ban Mai Nai Soi’dir.

Kamplara Göre Veriler

Mae La

Mae La, Tayland-Myanmar sınırındaki en büyük mülteci kampıdır. 1984 yılında kurulan nüfusu büyük ölçüde silahlı bir çatışmadan kaçan Myanmarlı mülteciler oluşturmaktadır. Mae La kampı Tha Song Yang Bölgesi’nde, Tayland-Myanmar sınırına yaklaşık 8 km ve Mae Sot’a 57 km uzaklıktadır. 454 dönümlük bir yüzölçümüne (1.84 km2) sahiptir ve daha sonra üç bölgeye ayrılmıştır.

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 35,510 kişi bulunmaktadır (2011’de 57,397 kişi). Kamp sakinlerinin %51’i kadın ve % 49’u erkektir. Kamp yaş ortalamasının %11’ini 5 yaş altı, %33’ünü 5-17 yaş arası ve %56’sını 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin büyük çoğunluğunu Karen (93%) halkı oluşturmaktadır. Kampta diğer etnik köken olarak Burman, Mon, Kachin, Shan, Çene, Rakhine, Rohingya, Karenni, Naga, Leu, Bariba ve Tamil bulunmaktadır. İnanış türüne göre halkın %50’i Budist, %37’si Hristiyan, %13’ü Müslüman ve %1 diğer inanışlara sahiptir. 

Tayland Kraliyet İçişleri Bakanlığı, 9 kampı da idare etmekten sorumludur. Mae La Kampı Komutanı, Tha Song Yang Bölgesi’nin bölge başkan yardımcılığını yürütmektedir. Tayland Koruyucu Ünitesi, güvenliği izlemek için kampın yakınında bulunmaktadır. Bölge savunma gönüllüleri, iç kamp güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığı tarafından istihdam edilmekte ve eğitilmektedir.

Umpiem

Umpiem kampı, Phop Phra Bölgesi’nde, Tayland-Myanmar sınırından yaklaşık 13 kilometrelik bir mesafede ve 86 kilometre uzaklıktadır. Mae Sot’tan 195 dönümlük bir yüzeye sahiptir (0,8 km2). Kamp, 1999 yılında Huaykalok ve Mawker’den yer değiştiren mültecileri barındırmak için kurulmuştur. 

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 11,389 kişi bulunmaktadır (2011’de 26,030 kişi). Kamp sakinlerinin %50’si kadın %50’si erkektir. Kamp yaş ortalamasının %11’ini 5 yaş altı, 5-17 yaş arası %31’ini ve %58’ini 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin büyük çoğunluğunu Karen halkı oluşturmaktadır (86%). Kampta diğer etnik köken olarak Burman, Mon, Kachin, Shan, Çene, Rakhine, Rohingya, Karenni, Naga, Leu, Bariba ve Tamil bulunmaktadır. Dini inanış olarak kampın büyük çoğunluğunu Budistler (%43) oluşturmakta ve kampta azımsanamayacak çoğunlukta Hristiyan (%36) ve Müslümanlar da yer almaktadır (%21). 

Mae Ra Ma Luang

Mae Ra Ma Luang kampı, Mae Hong Son Eyaleti ve Sob Moei Bölgesi’nde yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Tayland-Myanmar sınırından ve 76 km, Mae Sariang’dan 316 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (1,28 metrekare). Mae Ra Ma Luang, Tayland myanmar sınırındaki dokuz kampın en uzaklarından biridir. Karen Ulusal Birliği Genel Müdürlüğü’nün Manerplaw’daki düşüşünü takiben 1995’te Tayland’a göç eden etnik Karen mültecilerin akına ev sahipliği yapmıştır. Kamp popülasyonu büyük ölçüde tarımsal kökenlidir. 

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 10,489 bulunmaktadır (2011’de 19,232 kişi). Kamp sakinlerinin %50’si kadın, %50’si erkektir. Etnik kökenin %99’unu Karen halkı oluşturmaktadır. Dini inanış olarak kampın büyük çoğunluğunu Hristiyanlar’dan (%73) oluşturmaktadır. Kampta ki diğer dini inanışlar Budist (%23) ve Animistler (%2)’dir ,

Mae Ra Ma Luang Kamp Komutanı, Sob Moei Bölgesinin bölge başkan yardımcılığını yürütmektedir. Bölge Savunma gönüllüleri, iç kamp güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığı tarafından istihdam edilmekte ve eğitilmektedir.

Nu Po

Nupo kampı, 1997 yılında Myanmar’dan saldırıya uğrayan mültecileri ağırlamak için kurulmuştur. Tak ilindeki en küçük ve en uzak kamptır. Mart 2005’te, BMMYK’nın Mae Sot’taki görevinde bir dizi mülteci Nupo’ya transfer edilmiştir. Kamp, Tayland Kraliyet Hükümeti politikasına uygun olarak Myanmar’dan tanınan tüm mültecilerin geçici barınaklarda ikamet etmesi gerektiğini söylemektedir. Nupo kampı Umphang semtinde, Tayland-Myanmar sınırına yaklaşık 10 kilometre ve Mae Sot’a 228 kilometre uzaklıktadır. 158 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (0,64 metrekare).

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 10,463 bulunmaktadır (2011’de 24,373 kişi). Kamp sakinlerinin %51’i kadın, %49’u erkektir. Kamp yaş ortalamasının %10’unu 5 yaş altı, 5-17 yaş arası %34’ünü ve %56’sını 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin büyük çoğunluğunu Karen (%87) halkı oluşturmakta, ikinci sırada Burman (%9) halkı yer almaktadır. Dini inanış olarak %49 Hristiyan, %43 Budist ve %8 Müslüman bulunmaktadır.

Nu po Kamp Komutanı, Umphang Bölgesinin bölge başkan yardımcılığını yürütmektedir. Güvenliği izlemek için kampın yakınında bir Tayland Koruyucu Ünitesi bulunmaktadır. Bölge Savunma Gönüllüleri, iç kamp güvenliğini sağlamak için MOI (iç işleri bakanlığı) tarafından istihdam edilmekte ve eğitilmektedir.

Mae La Oon

Mae La Oon, 2003 yılında başlayan diğer kampların yeniden yerleştirme çalışmaları sonrasında Mart 2004’te resmen kurulmuştur. Nüfus, büyük ölçüde Eylül 2002’de meydana gelen sel baskınlarından ciddi şekilde etkilenen Mae Khong Kha kampından taşınan insanlardan oluşmaktadır. Mae La Oon ve Mae Ra Ma Luang diğer tüm kaplardann daha uzaktır. Mae La Oon kampı, Mae Hong Son Eyaleti, Sob Moei Bölgesi’nde yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Tayland-Myanmar sınırından ve 83 km, Mae Sariang’dan 316 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (1,28 metrekare).

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 9,431 kişi bulunmaktadır (2011’de 16,494 kişi). Kamp sakinlerinin %50’si kadın, %50’si erkektir. Kampta yaş ortalamasının %17’sini 5 yaş altı, %32’sini 5-17 yaş arası ve %51’ini 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin %98’sini Karen halkı oluşturmaktadır. Dini inanış olarak %65 Hristiyan, %33 Budist ve %2 Animist bulunmaktadır.

Mae La Oon Kamp Komutanı, Sob Moei Bölgesinin bölge başkan yardımcılığını yürütmektedir. Güvenliği izlemek için kampın yakınında bir Tayland Koruyucu Ünitesi bulunmaktadır. Bölge Savunma gönüllüleri, iç kamp güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığı tarafından istihdam edilmekte ve eğitilmektedir. 

Ban Mai Nai Soi 

1996 yılında Ban Tractor ve Ban Kwai kamplarının birleştirilmesi ile oluşmuştur. Ban Mai Nai Soi, ilk olarak bu iki kamptan yaklaşık 1.800 mülteciyi ağırlamıştır ve kamp nüfusu Myanmar’daki sınır bölgelerinde devam eden kavga nedeniyle giderek artmıştır. Komşu Tayland köylerine yakın olan ilk yerleşim yeri olması nedeniyle, kamp şuanki mevcut bölgeye taşınmıştır. Ban Mai Nai Soi kampı, Mae Hong Son eyaleti ve Muang semtinde yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Tayland-Myanmar sınırından ve yaklaşık 26 km’dir. Mae Hong Son kasabasına ve kampa ulaşmak yaklaşık 45 dakika sürmektedir. 551 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (2,23 metrekare)

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 9,184 kişi bulunmaktadır (2011’de 14,591 kişi). Kamp sakinlerinin %49’u kadın, %51’i erkektir. Kampta yaş ortalamasının %11’ini 5 yaş altı, %32’sini 5-17 yaş arası ve %57’sini 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin büyük çoğunluğunu %94 oranında Karenni halkı oluşturmaktadır. İkinici sırada Shan (Thai Yai- %3) halkı  bulunmaktadır. Dini inanış olarak büyük çoğunluğu %50 Animistler oluşturmaktadır. Kamptaki diğer dini inanışlar %33 Hristiyan, %15 Budistlerdir, %2 diğerleridir.

Ban Mai Nai Soi Kampı Komutanı, Muang Bölgesi bölge görevlisidir. Askeri Görev Gücü’nde 7 personel, güvenliği izlemek için kampın yakınında görev yapmaktadır.

Tham Hin

Tham Hin kampı, 1997 yılında, Güneydoğu Myanmar’da silahlı çatışma ve zulümden kaçan binlerce Myanmar vatandaşının Tayland’a gelişini takiben kurulmuştur. Kamp, kuruluşundan bu yana iltica başvurusunda bulunan Myanmar vatandaşlarını almaya devam etmiştir. Kamp sakinlerinin çoğunluğu Karen Hıristiyanıdır. Çoğu kırsal, tarımsal geçmişe sahip ve Myanmar’ın Tanintharyi Bölgesi’nden gelmiştir. Tham Hin kampı, Ratchaburi eyaleti, Suan Pueng Bölgesi’nde yer almaktadır. Yaklaşık 12 km Tayland-Myanmar sınırından ve 28 km Suan Pueng Bölgesi’nden uzakta bulunmaktadır. 28 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (0,1 metrekare).

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 6,146 kişi bulunmaktadır (2011’de 4277 kişi). Kamp sakinlerinin %52’si kadın, %48 erkektir. Kampta yaş ortalamasının %13’ünü 5 yaş altı, %33’ünü 5-17 yaşları arası ve %54’ünü 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin %99’unu Karen halkı oluşturmaktadır. Dini inanış olarak %91 Hristiyan, %9 Budist oluşturmaktadır.

Suan Pueng Bölgesi bölge müdür yardımcısı, Tham Hin kampı için Kamp Komutanı olarak görev yapmaktadır. Kamp yönetimi ve güvenliğinden doğrudan sorumludur. Mültecilerden oluşan ve seçilen bir Kamp Komitesi günlük kamp yönetiminden sorumludur ve Karen Mülteci Komitesinden destek almaktadır. Sınır polisi ve sınır bekçileri ile güvenliği izlemek için kampın yakınında bir Tayland Askeri Görev Gücü yerleştirilmiştir. 

Ban Don Yang 

Ban Don Yang kampı 1997 yılında, Myanmar’dan kaçan ve Tayland köylerine sığınan bir grup Myanmar’ın kampa nakledilmesiyle kurulmuştur. Ayrıca, geçmişte birçok kez silahlı bir çatışmadan kaçan kişileride almaya karar vermiştir. Kamp sakinlerinin çoğunluğu Karen Hıristiyandır. Çoğu kırsal, tarımsal geçmişe sahip ve Myanmar’ın Tanintharyi Bölgesi’nden gelmektedir. Ban Don Yang kampı Kanchanaburi, Sangklaburi Bölgesinde bulunmaktadır. İl, Tayland-myanmar sınırından 1 km’den daha az uzaklıkta ve sangklaburi kasabasından 31 km uzaklıktadır. 23,7 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (0,1 metrekare).

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 2,632 kişi bulunmaktadır (2011’de 2886 kişi). Kamp sakinlerinin %51’i kadın, %49’u erkektir. Kampta yaş ortalamasının %13’ünü 5 yaş altı, %33’ünü 5-17 yaşları arası ve %54’ünü 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin %94’ünü Karen halkı oluşturmaktadır. Dini inanış olarak %84 Hristiyan, %16 Budistler bulunmaktadır.

Ban Don Yang Kampı Komutanı, Sangklaburi bölgesi bölge başkan yardımcılığını yapmaktadır. Güvenliği izlemek için kampın yakınında bir Taylandlı Korucu bulunmaktadır. Bölgesel Savunma Gönüllüleri, iç kamp güvenliğini sağlamak için iç işleri bakanlığı tarafından istihdam edilmekte ve eğitmektedir.

Ban Mae Surin

Ban Mae Surin kampı, Myanmar’dan silahlı bir çatışmadan kaçan 150 mülteci aileyi ağırlamak için 1992’de kurulmuştur. Ban Mae Surin kampı, Mae Hong Son Eyaleti, Khun Yuam Bölgesinde, yaklaşık 8 km uzaklıktadır. Tayland-Myanmar sınırından ve Mae Hong Son kasabasından yaklaşık 90km uzaklıktadır. Kampa ulaşmak yaklaşık 3 saat sürmektedir. 74 dönümlük bir yüzey alanına sahiptir (0,3 metrekare).

UNHCR’nin Kasım 2018 raporuna göre kampta 2,195 kişi bulunmaktadır (2011’de 3767 kişi). Kamp sakinlerinin %51’i kadın, %49’u erkektir. Kampta yaş ortalamasının %14’ünü 5 yaş altı, %32’si 5-17 yaşları arası ve %54’ü 18 yaş ve üstü oluşturmaktadır. Etnik kökenin %51’ini Karen halkı, %48’ini Karenni halkı oluşturmaktadır. Dini inanış olarak %97 Hristiyan ve %2’sini Budistler oluşturmaktadır.

Ban Mae Surin Kamp Komutanı, Khun Yuam Bölgesinin bölge görevlisidir. Güvenliği izlemek için kampın yakınında bir Tayland Koruyucu Ünitesi bulunmaktadır.

KAYNAKÇA

1.Reports of Thailand Refugee Camps. UNHCR; 2011-2018.
2.Arakan Raporu. TDV; Aralık 2017.
3.States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol. UNHCR; 2015.
4.Expectation Of Life At Birth From The Survey Of Population Change. National Statistical Office Thailand; 2018.
5.Thailand: Ensure Refugee Rights And Protections Through Refugee Regulation. APPRN; 2018.
6.Hill K, Vapattanawong P, Prasartkul P, Porapakkham Y, Lim SS, Lopez AD. Epidemiologic Transition Interrupted: A Reassessment Of Mortality Trends In Thailand 1980–2000. International Journal of Epidemiology. 2007 April; 36(2): p. 374–384.
7.Monthly Free Medical Care for Refugees in Bangkok, Thailand. Tzu Chi Foundation; 2015.
8.https://www.unhcr.or.th. [Online].
9.http://www.who.int/ith/en. [Online].
10.https://www.rescue.org/country/thailand. [Online].
11.http://asylumaccess.org/urban-refugees-bangkok/. [Online].
12.https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/thailand/default.htm. [Online].
13.https://www.hi-us.org/refugees_in_thailand. [Online].
14.http://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/asien/thailand/fluechtlingshilfe-an-der-grenze.html. [Online].
15.http://www.darenetwork.com/. [Online].
16.https://www.acted.org/en/countries/thailand/. [Online].
17.http://adrathailand.org/. [Online].
18.https://kdhw.org/programs-activities/. [Online].
19.http://backpackteam.org. [Online].
20.https://www.theborderconsortium.org/. [Online].
21.http://www.ccsdpt.org/. [Online].
22.https://maetaoclinic.org/. [Online].
23.https://www.coerr.org/Eng/eng-index.html. [Online].
24.https://aprrn.info/press-release-asylum-seekers-and-refugees-lack-protection-in-thailand/. [Online].
25.https://borgenproject.org/facts-about-refugees-in-thailand/. [Online].
26.http://turksam.org/turksam-goc-gocmen-bulteni-27-haziran-2018. [Online].
27.https://www.burmalink.org/background/thailand-burma-border/displaced-in-thailand/refugee-camps/. [Online].
28.https://medium.com/@weareiguacu/whats-life-like-in-thailand-s-largest-burmese-refugee-camp-add90179bfd6. [Online].
29.http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8g/entry-3299.html. [Online].